www.vnl.ee

Ettevaatust - Pärnu lahe jääolud on muutlikud

Lääne prefektuuri piirivalvurid ja Pärnumaa kutselised kalurid soovitavad Pärnu lahel liikumisel olla ettevaatlik. Piirivalvurid teevad regulaarselt jääluuret ning paluvad arvestada sellega, et jää on näiliselt küll paks, kuid kevadine jää on suhteliselt habras.

Pärnu kordoni juhi Janek Pinta sõnade kohaselt on jääluure tegemine kordoni jaoks praktiliselt igapäevane tegevus. Selleks kontrollitakse võimalikke merejääle mineku kohti ja tehakse jää visuaalset vaatlust. See tähendab eelkõige liikumist jääl, vaatlust ja kalastajatega vestlemist. Sel moel tehakse kindlaks jää paksus, seisukord ja selgitatakse välja ka praod. Oluliseks näitajaks ja abiks on kutseliste kalurite võrkude laskmisel välja saetud jääkuubikud, mis annavad hea ettekujutuse jää paksusest ja struktuurist. Vaatluse käigus välja selgitatud praod ja lahvandused ning muud olulised tähelepanekud fikseeritakse ja kantakse nii politsei kodulehele (https://www.politsei.ee/et/nouanded/jaaolud/ ) kui ka Facebooki Lääne prefektuuri mereturvalisuse seinale (https://www.facebook.com/update_security_info.php?wizard=1#!/mereturvalisus ). Vaatluse teel saadud andmeid kontrollib piirivalve lennusalga lennuki patrulllendudel, viimati tehti seda eile, 6. märtsil.

Kordoni juht soovitab eeloleval nädalavahetusel merejääle minnes olla äärmiselt ettevaatlik ja kindlasti mõelda kõigile turvaabinõuetele, sest prognoosi kohaselt on tuul tugevnemas ja see põhjustab jääolude kiiret muutumist.

Ka kutselised kalamehed, kelle igapäevatöö on kalapüük, kutsuvad harrastajaid üles ettevaatlikkusele. Kutselise kaluri Tiit Valdaru sõnade kohaselt on merele minek harrastajatele, kes igapäevaselt jääolusid ei hinda, äärmiselt ohtlik. Ta juhib tähelepanu sellele, et jääolud muutuvad kiiresti, eriti kaldaäärne jää, kus on palju lahvandusi. „Eriti ohtlik on muuli juurest algav lahvandus ja Raeküla rannast 5 kilomeetri kaugusele minev ja sealt Reiu randa keerav lahvandus,“ kirjeldab ta oma kogemustele tuginevalt kriitilisemaid kohti. „Saabuv tugev lõuna- ja edelatuul muudab kindlasti Pärnu lahe jääolusid. Kevadine päike ei ole veel vana jääd rabedaks muutnud, aga ohtlik on Liu lähedal olev uus jää ja tekkivad lahvandused. Samuti tuleb hoiduda laevateest, sest ka seal on olukorra muutused kiired tekkima,“ lisab ta.

Janek Pinta kirjeldab jääolusid Pärnu lahel piirivalvurite pilgu läbi: „Meie hinnangul on väga ohtlik ala Raeküla, täpsemalt Reiu rannast Tahkuranna ninani. Valgeranna all on keerulised jääolud Juheta sadamast Liu sadamani –seal on kaldast 200-300 meetri kaugusel lahvandus, mille laius ulatub kuni 50 meetrini. Need olud võivad oluliselt nädalavahetuseks prognoositava lõunakaare tuulega, mis võib ulatuda kuni 15-20m/s, muutuda. Tuul surub jääpraod kokku, kuid temperatuur on selline, et kinni need enam ei külmu. Lisaks tõstab sellisest suunast ja sellise tugevusega puhuv tuul lahes merevett, mille tagajärjel kalda ääres jää kerkib ja vesi tungib jää peale.“

Kordoni juht lausus, et piirivalvurite hinnangut kinnitab ka Pärnu sadamakapten Riho Printsi hinnang. „Nädalavahetuse tugev lõuna-edala tuul tõstab vett ja lükkab lahtise jää Pärnu lahe „ninade“ vahele nagu punniks ette ja sellega tõenäoliselt kaasneb see, et praodki lükatakse kinni ning kaldaääred pressitakse lahti, tekib veeriba.“

Merejää seisukorda jälgitakse jätkuvalt ning praegust seisu arvestades on piirivalvel plaanis lähiajal teha maavanemale ettepanek Pärnu maakonnaga piirnevale merejääle mineku keelamiseks.


   07 Märts 2014