www.vnl.ee

Terviseturism võidab Eestis populaarsust

Täna, 28. aprillil toimuval Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS), Eesti Spaaliidu ja Eesti Terviseturismi klastri seminaril võetakse luubi alla terviseturismi suundumused maailmas.

EASi turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso sõnul on terviseturism järjest olulisem osa kogu turismisektorist ning maailmas kujunevad tervisetrendid soosivad Eestit terviseturismi sihtkohana. „Ühiskonnas toimuvad demograafilised muutused, sealhulgas rahvastiku vananemine, tööpinge kasv, terviseteadlikkuse suurenemine ja pürgimus parema elukvaliteedi poole avaldavad mõju kogu turismile. Seetõttu on kiiresti kasvanud ka nõudlus terviseturismitoodete ja -teenuste järele, millele meie teenusepakkujad on hästi reageerinud,“ sõnas Mutso.

Terviseturistidel on Eestis laialdaselt valikuvõimalusi nii sihtkohtade kui ka toodete ja teenuste pakkujate hulgas. „Eestil on terviseturismi arendamiseks suur potentsiaal ja mitmekesised ressursid. Näiteks loodusvaradena tuntud ravimuda ja mineraalvesi, kohalikud ja puhtad põllumajandussaadused ning tervislik toit. Lisaks mitmekesistele ravidele, hoolitsustele, lõõgastavatele ja tervislikele tegevustele kasvab nõudlus terviseuuringute, tervisliku eluviisi ja personaalse nõustamise teenuse järele. Ka Eesti raviturism võtab järjest laiemaid mõõtmeid ning üha enam väliskülalisi planeerib just meditsiinilistel eesmärkidel oma reisi Eestisse,“ lisas Mutso.

Terviseturism on ühe valdkonnana eraldi välja toodud ka Riiklikus Turismiarengukavas.

Rahvusvahelisel seminaril tutvustatakse valdkonna suundumusi maailmas, vaadatakse terviseturismi läbi rahvusvahelise reisikorraldaja pilgu ning arutletakse riikide vaheliste koostöövõimaluste üle. Lisaks uuritakse, mida võiksid terviseturismi tootepakkujad leida start-up ettevõtetest ja vaadatakse tehnoloogilisi rakendusi terviseturismi võtmes.

Seminar „Arenguvõimalused ja väljakutsed terviseturismis“ toimub 28. aprill algusega kell 11 Tallinna Teaduspark Tehnopolis (Teaduspargi 6/1, Tallinn).


   28 Aprill 2014