www.vnl.ee

EASi kontaktüritused aitavad ettevõtteid uutele turgudele

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) korraldab eksportööridele kontaktüritusi välisriikidesse, et toetada Eesti ettevõtete laienemist uutele turgudele.

Ettevõtete üheks suurimaks väljakutseks välisturule sisenemisel on raskused uute ärikontaktide loomisel. Olgu selleks siis võõras ärikultuur ja keelekeskkond, vähene turu tundmine ja sageli ka napid kogemused. Ettevõtete uutele turgudele sisenemise lihtsustamiseks pakub EAS kontaktürituste teenust.

EASi ekspordidivisjoni direktor Allar Korjas: „Kontaktürituse ettevalmistamise käigus annab eksportöör korraldajale kõik vajalikud andmed oma toodete ja müügimahtude kohta ning kirjeldab ära, milliste potentsiaalsete klientidega soovitakse kohtumisi. Pärast kliendi vajaduste kaardistamist järgneb töömahukas aeg, kus korraldaja otsib profiililt sobivad välisfirmad ja uurib, kes neist on nõus Eesti eksportööriga kohtuma. „Oleme seadnud eesmärgiks, et iga kontaktüritusel osalenud eksportöör saaks personaalsed kohtumised vähemalt kolme koostööst huvitatud välisfirmaga,“ selgitas Korjas.

EASi Inglismaa ekspordinõunik Heiki Pant rõhutas, et ürituste ettevalmistuse puhul on oluline jälgida, millise profiiliga partnerit ettevõte otsib. „Selgitame välja, kas soovitakse kontakte suurimate edasimüüjatega või keskmise ja väikese suurusega kauplejatega. Siinjuures on oluline, et suurtel kettidel on sageli korporatiivsed reeglid, kuidas ja kellelt kaupu sisse ostetakse ning õige inimeseni jõudmine võib olla väga raske. Üldjuhul on tung suurema ostujõuga turgudele suur ning esimesel katsel ei pruugi sisenemine õnnestuda,“ lisas Pant.

Pant toob Inglismaa turu põhjal näite, et puitu ja puittooteid eksportivatel ettevõtetel tuleb valmis olla rangeteks sertifikaatide nõueteks alates tooraine päritolust, tootmisprotsessist kuni tuleohutusnõueteni. Siinkohal saabki ekspordinõunik abiks olla ja ettevõtjatele vajalikku turuspetsiifilist infot jagada.

Ühel kontaktüritusel osaleb kuni 8 ettevõtet, reis kestab 2 –3 päeva. Teenuse maksumus on 1200 eurot ettevõtte kohta ning see sisaldab kontaktide otsimist, kohtumiste korraldamist ja reisikulusid.

2014. aastal on võimalik veel osaleda kontaktüritustel Taani, Saksamaale, Prantsusmaale ja Belgiasse. Lisainfo: www.eas.ee/kontaktreisid

EASi juures töötab 6 ekspordinõunikku Inglismaa, Taani, Norra, Saksamaa, Soome ja Rootsi turul. Sügisest alustab tööd ekspordinõunik Prantsusmaal.

Inglismaa kontaktüritusel osalenud ettevõtja kommentaar:

Kaarel Väer, AS Saare Erek (Saaremaa ehitusettevõte)

Mida rohkem on EASil erinevates maailma riikides tugevaid müügimehi, kes valmistavad Eesti ettevõtjatele ette ärikohtumisi ja otsivad juurde potentsiaalseid partnereid, seda rohkem aitab EAS kaasa Eesti ekspordi arendamisele ja majandusarengule tervikuna.

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtetel puudub ressurss suuremahulise müügitöö tegemiseks. Kui EAS suudab neile teha edukat müügitööd, siis arendatakse sellega otseselt ettevõtlust ja seda reeglina just väiksemates ja keskmistes linnades-maakohtades, kus sellist tüüpi ettevõtted enamjaolt tegutsevad. EASi teenus peab olema jõuline ja produktiivne, et pakkuda ettevõtetele veel rohkem ärikontakte ning võimalusi oma toodete tutvustamiseks.

Kontaktürituse tulemusena toodab Saare Erek loodetavasti juba juunikuus esimesed puitmajad Inglismaale.


   27 Mai 2014