www.vnl.ee

Eesti tippteadust esitletakse Euroopa suurimal teadusfoorumil

21.-26. juunil Kopenhaagenis toimuval Euroopa suurimal teaduse foorumil EuroScience Open Forum (ESOF www.esof2014.org) tutvustatakse kõrgtehnoloogilist Eesti teadust tuhandetele messikülastajatele. Eesti väljapanekut messil korraldab Eesti Teadusagentuuri algatus „Research in Estonia“ .

ESOF meelitab kohale tuhandeid huvilisi - teadlasi, ettevõtjaid, ametnikke ja poliitikuid, teadusadministraatoreid ning teadusajakirjanikke. Ürituse programm ühendab tippteaduse ettekanded, seminarid, töötoad, debatid, messiala ja palju muud.

„Research in Estonia“ tutvustab ESOF-i messialal teadustöö tegemise võimalusi Eestis ning esitleb siinseid teadussaavutusi. Messiboksi põhirõhk on IT-põhisel teadusel. „Eestit tuntakse tugeva IT riigina, näitame infotehnoloogia rakendusi erinevates teadusvaldkondades,“ selgitas projektijuht Liis Livin Eesti Teadusagentuurist.

Kopenhaagenisse sõidab Tallinna Tehnikaülikooli Biorobootika keskuses loodud allveerobot, mis on mõeldud laevavrakkidelt info kogumiseks. Allveeroboti prototüüpi ja selle miniatuurseid mudeleid demonstreeritakse kogu ürituse kestel Eesti teaduse messiboksis asuvas akvaariumis.

Foorumi külastajad saavad robotit näha ka 23. juuni sessioonil "Robotics for next–generation ocean science”, mida korraldab ja millel teeb ettekande TTÜ Biorobootika keskuse prof. Maarja Kruusmaa. Lisaks nimetatud robotile tutvustatakse messil veel mitmeid Eesti teadusasutustes loodud innovatiivseid rakendusi: uuenduslikku linna planeerimise vahendit CUDA; Eesti esimest satelliiti ESTCube-1 ning privaatset ja turvalist andmetöötlussüsteemi Sharemind jne.


   18 Juuni 2014