www.vnl.ee

Lääne regioonis vajasid abi mitmed meresõitjaid

21.juunil vajasid Läänemerel neli alust kaldale jõudmiseks abi. Vaja oli kaldale aidata nii ümber läinud purjekas kui ka madalikule sõitnud kaater ja jaht ning mootoririkkega kaater. Inimesed vigastada ei saanud.

Kell 13.10 anti Kuressaare merevalvekeskusele teada, et 39-aastane mees on Hiiumaal Sõru sadama lähedal merel purjekaga ümber läinud. Kärdla kordoni toimkond väljus piirivalvekaatriga Sõru sadamast ja kell 13.14 jõuti abivajaja juurde. Mees aidati veest välja ning ümberläinud alus pukseeriti Sõru sadamasse, kuhu jõuti kell 13.55. Päästetud mees oli purjekal üksi, arstiabi ta ei vajanud.

Tegemist oli väiksemat sorti alusega, mis umbes 4-meetrine ja jääb tavapäraselt veepinnale hulpima. Vette sattunud mees kandis päästevesti.

Kell 17.05 avastas Haapsalu kordoni toimkond oma patrulltegevuse käigus Läänemaal Rohuküla sadama väljasõidust lõuna pool madalikul kinni oleva aluse. Kaatri pardal oli neli inimest, nende elule ohtu ei olnud. Kell 17.20 alustas toimkond mootorpaadiga, millega nad teenistuses olid, kaatri lahtitõmbamist, kuid selgus, et see ei õnnestu ning vaja on suurema jõuga kaatrit. Sündmuskohale siirdus piirivalvekaater, millega jõuti kohale kell 18.40 ja viie minuti pärast alustati madalikul oleva kaatri lahtitõmbamist. Kümme minuti pärast pääses madalikul olnud kaater liikuma ning suundus omal jõul Rohuküla sadamasse.

Kell 19.34 anti teada Saaremaa ja Hiiumaa vahelises Soela väinas madalikule sõitnud jahist, mille pardal kaks inimest. Madalikule sõitnud jaht ei lekkinud ja inimelud ohus ei olnud. Piirivalvurid asusid abivajaja suunas teele. Kell 19.52 võttis merevalvekeskusega ühendust Muhu vabatahtlik merepääste selts ja teatas, et leidsid madalikul kinni oleva jahi. Tegemist oli sama jahiga, millest merevalvekeskust juba teavitatud oli. Kell 20 andsid vabatahtlikud merepäästjad teada, et neil õnnestus jaht madalikult lahti aidata ning üheskoos võeti suund Sõru sadamasse. Teekonda sadamasse turvati ka piirivalvekaatriga. Kell 20.45 alused sildusid.

Kell 19.55 teatati, et Hiiumaa lähistel, Heltermaa sadama reidil, on mootoririkkega kaater, pardal neli inimest. Ohtu inimeludele ei olnud. Kell 20.38 jõudsid Kärdla kordoni piirivalvurid oma mootorpaadil kaatri juurde ning alustasid aluse pukseerimist Heltermaa sadama suunas, kus silduti kell 21.05.

Lääne prefektuuri piirivalvebüroo juht Margus Toomsalu paneb kõigile merele minejatele südamele, et oluline on kasutada päästevesti ja navigatsiooniseadmeid. „Päästevest on õige juba merele minnes selga panna, sest kriitilises situatsioonis ei pruugi jääda aega, et seda paadist otsima hakata. Päästevesti kasutamine võiks olla sama elementaarne harjumus nagu autosõidul turvavöö kinnitamine. Teadmata eelnevalt kirjeldatud madalikule sattumiste täpseid põhjuseid, pean siiski kohaseks meelde tuletada, et navigatsiooniseadmeid tasub usaldada rohkem kui oma vaistu või kogemusi – merepõhi muutub ja madalike asukohad võivad muutuda. Eelkõige peaks sellega arvestama erinevatel lõbusõidualustel merele minejad, kel kogemusi vähem ja ei tunne piirkonda nii hästi kui näiteks kutselised kalurid,“ selgitab Toomsalu.

Igal aastal on Lääne regioonis merepäästesündmusi 80 juhtumi ringis. Möödunud aastal oli meie regioonis mereõnnetusi 86, abi vajas neis kokku 197 inimest ja hukkus kahjuks seitse inimest. Tänase päeva seisuga on Lääne prefektuuri tööpiirkonnas olnud 39 otsingu ja päästesündmust, abi on vajanud 75 inimest ning hukkunud on kolm ja teadmata kaduma jäänud üks inimene.

Kaja Grak


   22 Juuni 2014