www.vnl.ee

Maksuamet alustas uut hanget maksumärkide trükkimiseks

Maksu- ja tolliamet kuulutas välja uue avatud pakkumismenetlusega rahvusvahelise riigihanke tubakaaktsiisi maksumärkide trükkija leidmiseks neljaks aastaks.

"Hanke eesmärgiks on saada kõigile turvaeeskirjadele vastavad maksumärgid, mille tootmise ja transpordi maksimaalne maksumus neljaks aastaks on kokku 60 miljonit krooni. Pakkumismenetlus algab 29. oktoobrist, pakkumiste esitamise tähtaeg fikseeritakse kutsedokumentides," teatas amet.

Maksu- ja tolliamet lõpetas augusti lõpus pakkumismenetluse sama objektiga riigihankes, kuna pakkumiste jõusoleku ajal ei õnnestunud hankelepingut sõlmida.

Pakkujad esitasid pakkumismenetluse läbiviimise ajal korduvalt vaidlustusi, mistõttu oli riigihangete amet sunnitud mitmel korral pakkumismenetluse peatama. "Kuna pakkumismenetluse peatumise korral ei pikene pakkumise jõusoleku tähtaeg, lõppes pakkumiste jõusoleku aeg 8. augustil edukat pakkujat välja selgitamata ja hankelepingut sõlmimata," märkis amet.

Selles riigihankes esitasid pakkumised kolm ettevõtet ning algselt tunnistati tingimustele vastavaks äriühingute AS Vaba Maa ja Schwarz Druck KG pakkumised. Schleicher & Schuell Security Printing GmbH pakkumine tunnistati pakkumiste kutse tingimustele mittevastavaks ja eksitavaks, kuna see ei vastanud pakkumise kutse dokumentides esitatud nõuetele.

Pakkumiskutse dokumentide kohaselt pidi pakutava teenuse hind sisaldama ka transporti, kuid äriühingu hinnapakkumises see üheselt ei ilmnenud, teatas maksu- ja tolliamet.

Ameti peadirektori Aivar Rehe sõnul oli ja on maksuhalduri eesmärk jõuda lepingu sõlmimseni kvaliteedi ja hinna parima suhtega pakkumise esitajaga, mitte aga võidelda pakkujatega juristide pärusmaal.

Schleicher ja Schuelli esindajad on ajakirjanduses süüdistanud maksuametit riighankel märksa kallima pakkumise teinud AS-i Vaba Maa eelistamises, viidates et seda trükikoda juhib maksuameti endine juht Aivar Sõerd.

Kuni hankekonkursi lõpuni kehtib tubakaaktsiisi maksumärkide trükkimiseks sõlmitud leping AS-iga Vaba Maa.  BNS   09 September 2004